Wat je van mijn aanpak mag verwachten

Doorbraken creëren

Creatief Verandermanagement staat bekend om het herkennen en doorbreken van patronen die de mensen en organisatie beperken in hun kracht en groei. Door hiervan gebruik te maken in het proces, worden doorbraken gecreëerd.

 

Wat mag je van mijn aanpak verwachten?

Je krijgt duurzame resultaten en duurzame verandering want:

Plezier in verandering waar mogelijk en diepgang waar nodigIMG_5006

Tegenover mijn opdrachtgevers vertel ik wel eens over mijn grote virtuele rugzak die ik mee neem, waar ik de interventies uit haal die op dat moment de meeste impact zullen hebben. Je kunt je misschien iets voorstellen bij de grootte en inhoud van de rugzak na ruim 20 jaar ervaring in het begeleiden van veranderingen en een passie voor het creëren van doorbraken. Door mijn interventies ontstaat plezier en inzicht en tegelijk creëren ze in de onderstroom de beweging die nodig is. Ik ga voor plezier in de verandering waar mogelijk en pak de diepgang waar nodig. Beide invalshoeken helpen om de verandering lichter te maken.

Versterken wat goed gaat

In een verandertraject gaat er vaak veel aandacht naar wat er nog niet goed gaat, naar medewerkers die (nog) niet doen wat er in de nieuwe situatie van ze verwacht wordt. Maar wat je aandacht geeft groeit. In een verandertraject zorg ik er voor dat er minimaal evenveel aandacht gaat naar de bewegingen die al de goede kant op gaan. Daar krijgen mensen energie van. En die energie kan gebruikt worden om eventuele belemmeringen op te ruimen of om het goede nog verder te versterken.

Oude zaken opruimen, creëert ruimte voor verandering

Vaak is er een logische oorzaak waarom het gaat zoals het gaat in een organisatie. Deze oorzaak ligt in gebeurtenissen of mensen die een flinke impact hebben (gehad) op de mensen in de organisatie. Mensen hebben hierdoor gedragspatronen ontwikkeld om goed met die impact om te gaan

.  Maar gedragspatronen die onder die omstandigheden heel handig zijn, kunnen met een veranderende tijd juist belemmerend werken. En zie er dan maar weer van af te komen! Door de oorsprong van de gedragspatronen in beeld te brengen ontstaat de invalshoek om het oude op respectvolle manier op te ruimen. Waarmee er ruimte ontstaat om gedrag te ontwikkelen dat onder de huidige omstandigheden handig is.

Voortdurende verandering concreet maken

Pijl_procesbegeleidingSoms merk ik dat organisaties er onbewust voor gekozen hebben om zich te richten op de waan van de dag, ook als antwoord op de voortdurende verandering waar ze mee geconfronteerd worden. Vanuit een onbewuste overtuiging dat ze er toch niks aan kunnen doen. Dit betekent dat er dagelijks tijd en energie verloren gaat in het maken van keuzes waar je je tijd aan besteed, bijvoorbeeld om prioriteiten te stellen omdat niet meer helder is wat er voor de toekomst van de organisatie het belangrijkste is. De tijd wordt dan vaak gegeven aan ‘de hardste schreeuwer’. Met als gevolg dat er steeds meer ‘hardste schreeuwers’ komen.

Het concreet maken van omgaan met voortdurende verandering biedt hier een oplossing voor. Dit betekent dat de organisatie een heldere focus heeft op de toekomst van de organisatie. En dat er tegelijk aandacht is voor wat er in de actualiteit aan verandering op de organisatie afkomt. Deze actualiteit kun je gebruiken om heel concreet korte projecten en acties in gang te zetten die een antwoord geven op die actualiteit van verandering EN tegelijk bijdragen aan de richting van de organisatie. Bovendien helpt die heldere focus in het dagelijkse proces van prioriteiten stellen.

Mensen verbinden zich aan het doel van de verandering

Door alle partijen te betrekken bij het creëren van het gewenste toekomstbeeld, ontstaat draagvlak voor verandering. Door op zoek te gaan naar de passie en talenten van mensen, naar waar de mensen de zin van in zien en dit te verbinden met het doel van de verandering en organisatie krijgen mensen zin om hun beste steentje bij te dragen.  

De leiding leeft de verandering voor

Het is bijna een open deur, maar ik ga ‘m toch maar even intrappen: een organisatie die van medewerkers verwacht dat zij veranderen, terwijl de manier van leidinggeven precies hetzelfde blijft, zal nooit in zijn opzet slagen. Want als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.

Ik ga altijd uit van uw vraag en het verhaal achter uw vraag, vanzelfsprekend.

Nicole verlicht veranderen.

Klik hier voor mijn visie op verandering

Klik hier voor meer informatie over hoe ik veranderaars help het veranderen lichter te maken

Een half uurtje gratis sparren over veranderen? Met een paar rake vragen ga je gegarandeerd anders kijken.

Vul onderstaande gegevens in, dan neem ik contact met je op om een afspraak te maken:

Aan de slag met een Angstcultuur

NU BESCHIKBAAR – download of bestel het boek en ga aan de slag met een Angstcultuur!

Klik hier!