Visie op verandering

Visie op veranderprocesIn de 20 jaar dat ik inmiddels met veranderprocessen met mensen en in organisaties bezig ben, heb ik de hiernaast staande visie ontwikkeld op transitie (de meer ingrijpende veranderprocessen). Hieronder lees je een toelichting hierop.

Urgentie ontwikkelen:

Vanuit het nu (het midden) is het duidelijk dat er een transitie, een ingrijpende verandering nodig is, er is een gevoel van urgentie, van in beweging moeten komen. En er is ook een besef dat het écht anders moet. Hieraan voorafgaand is vaak eerst een proces geweest om tot die ontdekking te komen. Een proces dat gevoed is door te herkennen en erkennen hoe het nu werkelijk is. Om vervolgens te ontdekken dat het anders moet omdat het niet de goede kant op gaat als je zo doorgaat. Of te ontdekken dat je het graag anders wilt. En bij voorkeur allebei.

Verlangen en toekomstperspectief

Dan is het zaak om eerst een visie en een verlangen te ontwikkelen richting die andere toekomst. Een visie waar de bedoeling van de organisatie in is meegenomen, de passie van de mensen en die past bij de snel veranderende samenleving. Hiervoor heb ik een prachtig visieontwikkelingsproces, dat inmiddels ruimschoots zijn kracht heeft bewezen. Het effect ervan is dat de mensen de zin van de verandering gaan inzien en zin krijgen om er aan mee te doen. Een krachtige creërende interventie.

Creëren van de Bovenstroom

Om vervolgens richting die toekomst te gaan, komen de gebruikelijke veranderstrategiën om de hoek die inmiddels bijna elke leidinggevende wel kent. In dit stuk zet ik creërende interventies in omdat het gaat om het creëren van een nieuwe toekomst. Er ontstaat samen een plan om de eerste stappen naar die toekomst te zetten. Stappen waaraan mensen zich verbinden en graag hun bijdrage aan leveren. En na ongeveer een half jaar vieren we behaalde successen en leren van de gezette stappen. Vervolgens bepalen we samen welke stappen nu kloppend zijn richting de gewenste toekomst. Zo ontstaan een verandering die richting heeft én past bij de voortdurende veranderende omstandigheden.

Inzicht in de Onderstroom

ijsberg onderstroom

 

Wat er echter ook ontstaat in tijden van transitie is een stevige onderstroom die juist terug naar het oude gaat. Die de verandering/transitie vertraagt, saboteert en frustreert. Logisch, want er zijn bij een transitie nog meer onzekerheden dan bij een verandering. En ook mooi, want als je mee de onderstroom in duikt, krijg je boven water wat de oude patronen zijn waar afscheid van genomen moet gaan worden. Eerst is het zaak om de oorsprong van zo’n patroon zichtbaar te maken, zodat helder wordt waarom het patroon er is.

 

Afscheid nemen geeft ruimte

Meestal heeft dit patroon, deze manier van doen de organsiatie in het verleden veel gebracht. Het is van belang om hier op een respectvolle manier afscheid van te nemen. In deze fase zet ik helende interventies in. Dan komt de energie die de organisatie gebruikte om dit patroon in stand te houden, beschikbaar om de nieuwe toekomst te creëren.

Afhankelijk van de organisatie, de transitie en de groepsgrootte maak ik gebruik van diverse helende interventies. Om het juiste effect te bereiken is het soms nodig om met een grote groep van een organisatie afscheid te nemen van oude patronen. Voor dit soort situaties bestaan nog maar weinig interventies. Daarom ben ik ze samen met een paar collega’s gaan ontwikkelen in een promotieonderzoek naar interventies bij ingrijpende gebeurtenissen.

Overigens

Bij veranderprocessen is het niet altijd nodig om uitgebreid bij de onderstroom stil te staan. Maar transitie is een proces naar een radicalere verandering. Er is dan veel meer anders te doen en afscheid van te nemen, met bijbehorende onzekerheden. Dan is het zeker van belang om aandacht te besteden aan de onderstroom.

Klik hier voor meer informatie over wat je van mijn aanpak mag verwachten.

En klik hier voor mijn diensten om meer grip te krijgen op de onderstroom.

Een half uurtje gratis sparren over veranderen? Met een paar rake vragen ga je gegarandeerd anders kijken.

Vul onderstaande gegevens in, dan neem ik contact met je op om een afspraak te maken:

Aan de slag met een Angstcultuur

NU BESCHIKBAAR – download of bestel het boek en ga aan de slag met een Angstcultuur!

Klik hier!