Doorbraak in organisatieontwikkeling

Wilt u:

  • een verandering waaraan mensen graag hun beste bijdrage leveren?
  • plezier en zin in de verandering waar mogelijk en diepgang waar nodig?
  • doorbraken om tot een blijvende verandering te komen?cultuuromslag

Met inmiddels meer dan 20 jaar ervaring in het vormgeven en begeleiden van organisatieverandering, maak ik gebruik van een breed scala aan interventies die op een passende manier in een veranderaanpak gecombineerd worden. Elke organisatie is immers anders en bevindt zich op een andere plek in zijn ontwikkeling. De veranderaanpak moet daar bij passen wil hij succesvol kunnen zijn.

De aanpak kenmerkt zich door luchtige diepgang en resultaatgerichtheid. Het doel is om mensen vanuit zichzelf in beweging te krijgen richting het doel van de organisatie. Zo wordt een verandering gecreëerd waaraan mensen graag hun beste bijdrage leveren.

In de cultuur van de organisatie kunnen belemmerende gedragspatronen zitten die de gewenste ontwikkeling remmen. Door de leiding te laten kijken naar de oorsprong van deze gedragspatronen kan ik samen met hen de interventies inzetten die doorbraken creëren. Doorbraken die nodig zijn om de gewenste ontwikkeling door te zetten. Vanuit ervaring weet ik dat bij het veranderen van de cultuur zo’n 70% van het gewenste rendement van de verandering tot stand komt.

Aanpak in stappen:

  1. De urgentie van de verandering; de motor. Waarom moet er veranderd worden, en waarom nu?
  2. Het magnetische effect van een goede visie: Hoe ziet de gewenste toekomst er uit? Met een jarenlang verfijnde aanpak om tot een visie te komen, creëren we niet alleen een zinvolle visie, maar ook een groep mensen die zin heeft om die visie te gaan realiseren.
  3. Wat is het verschil met de huidige situatie? Hoe komen we waar we willen zijn, de strategie? Hiervoor maken we gebruik van de wijsheid, kennis en kunde die (soms onbewust) aanwezig is in de organisatie, aangevuld met kennis en ervaring over hoe je een veranderproces vormgeeft in de huidige tijd van snelle veranderingen.
  4. Wat is de geschiedenis van de organisatie? Wat zijn de patronen waar de organisatie in vast lijkt te lopen? Hoe kunnen we het goede meenemen en respectvol afscheid nemen van wat nu niet meer past? In deze stap wordt ontdekt welke doorbraken nodig zijn en hoe we die met uw organisatie kunnen creëren.
  5. Iedere deelnemer aan de verandering bepaalt wat zijn optimale bijdrage is aan de verandering, hoe die zichtbaar gemaakt wordt en wat hij er voor nodig heeft. Dit wordt in periodes van maximaal een half jaar uitgevoerd.
  6. Hierna wordt opnieuw bekeken wat de beste volgende stappen zijn. Zo kan de organisatieontwikkeling telkens afgestemd blijven op de veranderende omgeving en de veranderende omstandigheden waarin de organisatie zich beweegt. Terwijl de richting vastgehouden wordt.
  7. De organisatie-ontwikkeling is inmiddels volop in bewegingen is niet meer te stoppen. Dan wordt het tijd voor mij als verandermanager om te gaan.

Wil je graag ondersteund worden om de organisatieontwikkeling voor elkaar te krijgen? Kijk dan verder bij Het Veranderabonnement 

Wil je graag eerst meer weten over mijn visie op verandering? Kijk dan verder op visie op verandering

Een half uurtje gratis sparren over veranderen? Met een paar rake vragen ga je gegarandeerd anders kijken.

Vul onderstaande gegevens in, dan neem ik contact met je op om een afspraak te maken:

Aan de slag met een Angstcultuur

NU BESCHIKBAAR – download of bestel het boek en ga aan de slag met een Angstcultuur!

Klik hier!